Siden er under opbygning! Ny side på vej.

Velkommen

Jeg yder mentorhjælp til socialt udsatte borgere, som skal hjælpes på vej mod en aktiv hverdag, uddannelse eller arbejde. Jeg mener, at alle mennesker har brug for noget at stå op til, hvorfor dette altid vil være det primære mål i mit arbejde. Dermed ikke sagt, at der ikke ofte er problematikker, som besværligøre denne proces, men min erfaring er blot, at når det lykkedes at få skabt et meningsfyldt indhold i hverdagen, så bliver det ofte nemmere at fastholde en positiv udvikling.

Jeg anvender blandt andet den Motiverende Samtale (MI), som er en ikke-konfronterende metode, der i en samarbejdende ånd undersøger og styrker motivationen for forandring og beslutningen om at ændre vaner. Målet med motivations samtalen er at fremme forandringsudsagn og derved blidt skubbe borgeren i retning af forandring. Det er en kommunikationsmetode, der har fokus på at fremkalde borgerens indre motivation for forandring.

Den Motiverende Samtale arbejder bevidst med et fokus på løsninger og tager udgangspunkt i borgerens positive forestillinger om en løsning. Samtalen orienteres omkring borgerens ressourcer og succeser og holder fokus på, hvad borgeren tidligere er lykkedes med.

Dermed får borgeren synliggjort sine styrker og kompetencer og styrkes i troen på sine egne evner.

En grundpille i samtaleformen handler om forståelse og empati for borgerens situation og opfattelse. Der tages altid et respektfuldt udgangspunkt i borgerens egne værdier og ønsker. Jeg arbejder bevidst på at inddrage borgeren i samtalen og gøre ham/hende til en ansvarlig og aktiv medspiller for derigennem, at skabe indre motivation til forandringer.

Den Motiverende Samtale placerer ansvaret for forandring hos borgeren selv, hvilket medfører at borgeren bliver aktiv og ansvarlig for egen udvikling og forandring.

Et arbejds redskab i den motiverende samtaler er forandringcirklen, som vist på billedet nedenfor. Ved hjælp af denne undersøger jeg, i samarbejde med borgeren, hvor vedkommende er i forhold til at skulle foretage en forandring.

Kontakt

Mentorplan v/Jimmi Liljehult
Telefon +45 4295 5969
jl@mentorplan.dk